Βιβλιογραφία

«Εμφύλιες διαμάχες στην Κατοχή (1941-1944): Αναλογίες και διαφορές»

Συντάκτης

Μαργαρίτης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

1989

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ελλάδα 1936-44: Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση

Σελίδες

505-515

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά