Βιβλιογραφία

Οι φάκελοι

Συντάκτης

Ηλιού, Φίλιππος

Έτος Δημοσίευσης

1989

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα