Βιβλιογραφία

The Politics of Memory in Postwar Europe

Συντάκτης

Uhl, Heidemarie; Golsan, Richard J.

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Duke University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα

For sixty years, different groups in Europe have put forth interpretations of World War II and their respective countries’ roles in it consistent with their own political and psychological needs. The conflict over the past has played out in diverse arenas

Λέξεις κλειδιά