Βιβλιογραφία

Αναμνήσεις από τα περασμένα

Συντάκτης

Γιανναδάκης, Χαράλαμπος

Έτος Δημοσίευσης

1995

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Ηράκλειο

Απόσπασμα