Βιβλιογραφία

ΠΕΑΝ 1941-1945. Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζόμενων Νέων, Αθήνα

Συντάκτης

Χατζηβασιλείου, Ευάνθης

Έτος Δημοσίευσης

2005

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα