Βιβλιογραφία

Δρόμοι του Δεκεμβρίου: Από τον Λίβανο στην Αθήνα

Συντάκτης

Σφήκας, Θανάσης; Χασιώτης, Λουκιανός; Μιχαηλίδης, Ιάκωβος (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα