Βιβλιογραφία

«Ο εμφύλιος στο “σέλιλοϊντ”: Ιστορία και μνήμη»

Συντάκτης

Φλιτούρης, Λάμπρος

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ρ. Βαν Μπούσχοτεν κ.ά. (επιμ.), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

Σελίδες

387-404

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα