Βιβλιογραφία

Οι κήρυκες της ιδέας του έθνους: παλαιοί πολεμιστές, ανάπηροι και θύματα πολέμου στην Ελλάδα: (1912-1940)

Συντάκτης

Μακρής, Αλέξανδρος

Έτος Δημοσίευσης

2021

Τύπος

PhD thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα