Βιβλιογραφία

Μυστικός πόλεμος. Ελλάδα-Μέση Ανατολή 1940-1945

Συντάκτης

Ρηγόπουλος, Ρήγας

Έτος Δημοσίευσης

1972

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα