Βιβλιογραφία

Ο ΕΛΑΣ στη Θεσσαλία

Συντάκτης

Μπαλλής, Δημήτριος

Έτος Δημοσίευσης

1981

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σύγχρονη Εποχή

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα