Βιβλιογραφία

Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης

Συντάκτης

Φλάισερ, Χάγκεν

Έτος Δημοσίευσης

1995

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

τόμος Α και Β

Εκδότης

Παπαζήσης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα