Βιβλιογραφία

"The Violence of Occupation 1939-1945: The Greek and European Experiences"

Συντάκτης

Shepherd, Ben

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

207-228

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ασίνη

Τοποθεσία

Απόσπασμα