Βιβλιογραφία

"The Greek Historiography of the 1940s. A Reassessment"

Συντάκτης

Voglis, Polymeris; Nioutsikos, Ioannis

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Südosteuropa

Σελίδες

316-333

Τεύχος

2

Τόμος

65

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα