Βιβλιογραφία

Opposing Fascism: Community, Authority and Resistance in Europe

Συντάκτης

Kirk, Tim; McElligott, Anthony

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα