Βιβλιογραφία

Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του Εμφυλίου Πολέμου

Συντάκτης

Βόγλης, Πολυμέρης

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά