Βιβλιογραφία

Το σώμα των ελλήνων αξιωματικών και η θέση τους στη σύγχρονη ελληνική ιστορία

Συντάκτης

Γεροζήσης, Τριαντάφυλλος

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

1-3

Εκδότης

Δωδώνη

Τοποθεσία

Αθήνα-Ιωάννινα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά