Βιβλιογραφία

Αναδρομές και μαρτυρίες, 1941-1981: από την κατοχή στην αλλαγή

Συντάκτης

Αναστασιάδης, Σπύρος

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παπαζήσης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά