Βιβλιογραφία

Η γυναίκα της Αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική

Συντάκτης

Βερβενιώτη, Τασούλα

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κουκκίδα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα