Βιβλιογραφία

Διά πυρός και σιδήρου. Περί του ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου

Συντάκτης

Traverso, Enzo

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου Αιώνα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα