Βιβλιογραφία

Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο Πόλεμο

Συντάκτης

Σαράφη, Μάριον

Έτος Δημοσίευσης

1982

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αντώνης Λιβάνης-Νέα Σύνορα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα