Βιβλιογραφία

Η Κατοχή εν Μακεδονία

Συντάκτης

Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι.

Έτος Δημοσίευσης

1949

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα