Βιβλιογραφία

«Πολιτικές προοπτικές και δυνατότητες κατά την Απελευθέρωση»

Συντάκτης

Μαργαρίτης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

1984

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Μνήμων

Σελίδες

174-193

Τεύχος

Τόμος

9

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά