Βιβλιογραφία

“The Axis Occupation and Civil War: Changing Trends in Greek Historiography, 1941-2002”

Συντάκτης

Marantzidis, Nikos; Antoniou, Giorgos

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Peace Research

Σελίδες

223-231

Τεύχος

2

Τόμος

41

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα