Βιβλιογραφία

Μνήμη, Λήθη και Δημοκρατία: μια σύγκριση της ελληνικής με την ισπανική περίπτωση

Συντάκτης

Φυτιλή, Μάγδα

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

PhD Thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

ΕΚΠΑ-Universidad Autónoma de Madrid

Τοποθεσία

Αθήνα-Μαδρίτη

Απόσπασμα