Βιβλιογραφία

Ο Άρης Βελουχιώτης, όπως τον γνώρισα, 1923-1944: αναμνήσεις και εκτιμήσεις από τον πρώτο γραμματέα του ΕΑΜ

Συντάκτης

Αποστόλου, Λευτέρης

Έτος Δημοσίευσης

2003

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Φιλίστωρ

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά