Βιβλιογραφία

«Οι μνήμες της δεκαετίας του 1940 ως αντικείμενο ιστορικής ανάλυσης: μεθοδολογικές προτάσεις»

Συντάκτης

Βόγλης, Πολυμέρης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν κ.ά. (επιμ.), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

Σελίδες

61-80

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα