Βιβλιογραφία

Το αντίπαλο δέος: οι εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944)

Συντάκτης

Καλογρηάς, Βάιος

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

University Studio Press

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα