Βιβλιογραφία

Αι ημέραι της απελευθερώσεως εν Ρεθύμνη 1944

Συντάκτης

Τζιφάκης, Χρίστος Αετός

Έτος Δημοσίευσης

2018

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών

Τοποθεσία

Απόσπασμα