Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950. Ένα έθνος σε κρίση

Συντάκτης

Ιατρίδης, Γιάννης Ο. (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

1984

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα