Βιβλιογραφία

"Remembering Europe’s Heart of Darkness - Legacies of the Holocaust in Post-war European Societies"

Συντάκτης

Cecilie Felicia, Stokholm Banke

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo (ed.) A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Berghahn Books

Τοποθεσία

New York, Oxford

Απόσπασμα