Βιβλιογραφία

Η απελευθέρωσις της Ελλάδος

Συντάκτης

Παπανδρέου, Γεώργιος

Έτος Δημοσίευσης

2009 (Α΄ έκδοση 1964)

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Το Βήμα Βιβλιοθήκη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα