Βιβλιογραφία

Ambiguous Memory: The Nazi Past and German National Identity

Συντάκτης

Kattago, Siobhan

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Greenwood Publishing Group

Τοποθεσία

Απόσπασμα