Βιβλιογραφία

«Η αδύνατη επιστροφή: Αντιμετωπίζοντας το χωρισμό και την ανασυγκρότηση της μνήμης ως συνέπεια του Εμφυλίου πολέμου»

Συντάκτης

Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Mark Mazower (επιμ.), Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα 1943-1960

Σελίδες

139-159

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά