Βιβλιογραφία

«Αφιέρωμα: Η κατοχή και ο εμφύλιος στην τέχνη»

Συντάκτης

Έτος Δημοσίευσης

2011

Τύπος

Αφιέρωμα

Τίτλος Δημοσίευσης

Νέα Εστία

Σελίδες

Τεύχος

1845

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα