Βιβλιογραφία

Εθνική Αντίσταση. Εμφύλιος Πόλεμος: αναμνήσεις ενός Καπετάνιου

Συντάκτης

Αμύντας, Κοσμάς

Έτος Δημοσίευσης

1985

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Φιλολογική-Μπίμπης

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα