Βιβλιογραφία

Η ατυχής εξέγερση της Δράμας 1941 κατά τα Βουλγαρικά στρατιωτικά αρχεία

Συντάκτης

Σφέτας, Σπυρίδων

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αφοί Κυριακίδη

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα