Βιβλιογραφία

Η μάχη της Κρήτης: τότε και σήμερα

Συντάκτης

Αντουράκης, Γεώργιος Β.

Έτος Δημοσίευσης

1979

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κρητική εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά