Βιβλιογραφία

«Η "Λευκή Τρομοκρατία" Μοχλός Σύνθλιψης του Αντιστασιακού Φρονήματος. Ο Νομός Τρικάλων το 1945»

Συντάκτης

Σαράφη, Λη

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Η. Νικολακόπουλος, Ά. Ρήγος, Γ. Ψαλλίδας (επιμ.),Ο Εμφύλιος Πόλεμος. Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο (Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949)

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα