Βιβλιογραφία

«Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο: από την αμηχανία των νικητών στη “δικαίωση” των ηττημένων»

Συντάκτης

Πασχαλούδη, Ελένη

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Δεμερτζής, Ε. Πασχαλούδη (επιμ.), Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα

Σελίδες

113-160

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα