Βιβλιογραφία

Οι Εβραίοι της Ελλάδας στην Κατοχή

Συντάκτης

Μπενβενίστε, Ρίκα (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

1998

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βάνιας

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα