Βιβλιογραφία

«Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης»

Συντάκτης

Τζούκας, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Β. Βαμβακάς, Π. Παναγιωτόπουλος (επιμ.),Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό

Σελίδες

133-136

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πέρασμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα