Βιβλιογραφία

«Μεθοδολογικές προϋποθέσεις της μελέτης του δωσιλογισμού»

Συντάκτης

Καλύβας, Στάθης

Έτος Δημοσίευσης

2006

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Ηλίας Νικολακόπουλος και Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), «Εχθρός» εντός των Τειχών: Όψεις του Δωσιλογισμού στην Ελλάδα της Κατοχής

Σελίδες

79-90

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ελληνικά Γράμματα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα