Βιβλιογραφία

Η Μακρά Σκιά της Δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος. Τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ

Συντάκτης

Γαρδίκα, Κατερίνα; Δρουμπούκη, Άννα Μαρία; Καραμανωλάκης, Βαγγέλης; Ράπτης, Κώστας (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα