Βιβλιογραφία

"Staging Antifascism:" The Brown Book of the Reichstag Fire and Hitler Terror"

Συντάκτης

Rabinbach, Anson

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

New German Critique

Σελίδες

97-126

Τεύχος

103

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα