Βιβλιογραφία

Στον αστερισμό του λαϊκισμού

Συντάκτης

Ελεφάντης, Άγγελος

Έτος Δημοσίευσης

1991

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ο Πολίτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά