Βιβλιογραφία

«"Η δυναμικωτέρα όλων των εθνικών οργανώσεων": Η οργάνωση Χ στην Κατοχή και τα Δεκεμβριανά»

Συντάκτης

Κατσούδας, Κώστας

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Π. Βόγλης, Ι. Παπαθανασίου, Τ. Σακελλαρόπουλος, Μ. Χαραλαμπίδης (επιμ.), Δεκέμβρης 1944. Tο παρελθόν και οι χρήσεις του

Σελίδες

79-102

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα