Βιβλιογραφία

Πενήντα χρόνια μετά: Αναμνήσεις μιας Σαλονικιώτισσας Εβραίας

Συντάκτης

Κούνιο Αμαρίλιο, Έρικα

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παρατηρητής

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα