Βιβλιογραφία

Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Αντίσταση, Εμφύλιος, Προσφυγιά

Συντάκτης

Κοκοβλής, Νίκος; Κοκοβλή, Αργυρώ

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πολύτυπο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα