Βιβλιογραφία

«Η Μεταπολίτευση στους δρόμους. Μνήμη, ιδεολογία και πολιτική με αφορμή τη μετεξέλιξη των οδωνυμίων (1974-2012)»

Συντάκτης

Δαλκαβούκης, Βασίλης

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Μ. Αυγερίδης, E, Γαζή, Κ. Κορνέτης (επιμ.), Μεταπολίτευση. Η Ελλάδα στο μεταίχμιο δύο αιώνων

Σελίδες

40-53

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα