Βιβλιογραφία

Χαϊδάρι. Κάστρο και βωμός της Εθνικής Αντίστασης

Συντάκτης

Φλούντζης, Αντώνης Ι.

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

1986

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα